Zachmurzenie 0°C

Aktualności

Inwestycje w szkole rolniczej

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym rozpoczął budowę wiaty na maszyny rolnicze. Wyremontuje też i doposaży gabinety zajęciowe.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym, jako jednostka budżetowa podlegającą pod Ministerstwo Rolnictwa I Rozwoju Wsi, otrzymał 3 mln zł zwiększonych środków z rezerwy celowej budżetu państwa na podwyższenie jakości kształcenia. Dzięki tym środkom rozpoczęły się prace przy budowie wiaty na sprzęt rolniczy. Konstrukcja stalowa wiaty będzie składała się z części garażowej oraz warsztatowej. Głównym zadaniem zadaszenia będzie ochrona i zabezpieczenie sprzętu rolniczego przed zmiennymi czynnikami atmosferycznymi, które mogą negatywnie działać na żywotność poszczególnych elementów maszyn rolniczych, będących na wyposażeniu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym.

Zaprojektowano również wydzielone pomieszczenie warsztatowe, gdzie przeprowadzane będą bieżące naprawy oraz konserwacja maszyn. W celu zabezpieczenia warsztatu zamontowane zostaną w nim bramy garażowe. Dzięki uzyskaniu zadaszonego pomieszczenia jakim jest wiata możliwe będzie również przeprowadzanie zajęć praktycznych oraz przygotowywanie stanowisk egzaminacyjnych w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych na zewnątrz. Niezbędnym elementem zagospodarowania terenu wokół jest również wykonanie dojścia i dojazdu do budowanej wiaty. Rozbudowany park maszynowy ułatwi zapewne organizację prac polowych.

To jeszcze nie koniec wielkich inwestycji, pozyskane pieniądze wystarczą również na zakup kombajnu zbożowego. Inwestycja wpłynie pozytywnie na poprawę organizacji produkcji rolnej oraz redukcję kosztów gospodarowania. Pozostałe pieniądze wystarczą na wyposażenie pracowni komputerowej, a także remont korytarzy szkolnych i gabinetów lekcyjnych. Inwestycję szkoły rolniczej, w towarzystwie jej dyrektora, oglądał niedawno Burmistrz Dariusz Jaworski, który wspiera Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym. – Jestem pod wrażeniem rozwoju, jaki przeżywa obecnie szkoła rolnicza. Edukacja odbywać się tu będzie wkrótce w profesjonalnych warunkach, pozwalających kształcić rolników na najwyższym poziomie – mówi Burmistrz.

(fot. Mirosław Sztogryn)