Słonecznie 29°C

Wydział budownictwa

Wydział budownictwa

Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.
Wydział Budownictwa i Środowiska
Filia w Witnicy
ul. Krajowej Rady Narodowej 6, 66-460 Witnica.

tel. (95) 721 64 87
godziny urzędowania – tak jak w Urzędzie Miasta i Gminy w Witnicy

Filia wydaje druki urzędowe, przyjmuje wnioski i wydaje decyzje, rozstrzygnięcia, dokumenty oraz zaświadczenia w następujących sprawach :

1. Pozwolenia na budowę, rozbiórkę oraz zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych.
2. Przeniesienia pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby.
3. Zgłoszenia budowy i wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, rozbiórkę lub zmianę użytkowania obiektów budowlanych.
4. Wejście na teren sąsiedniej działki w celu wykonania robót budowlanych.
5. Zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych i użytkowych.
6. Zaświadczeń o rozpoczęciu i zakończeniu budowy.
7. Wydawanie dziennika budowy.

W celu szybkiego załatwienia sprawy, klient powinien mieć ze sobą następujące dane :

1. Nr i nazwa dokumentu potwierdzającego tożsamość.
2. Nr i nazwa dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane [ akt notarialny, księga wieczysta, pełnomocnictwo itp. ].
3. Datę i miejsce urodzenia.
4. Nr ewidencyjny gruntu [ działki ] będącej przedmiotem załatwienia sprawy.
5. Nr kontaktowy telefonu.

Uwaga : filia posiada wszystkie druki niezbędne do załatwienia spraw będących w
kompetencji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gorzowie
Wlkp., w zakresie :

1. Zawiadomienia o rozpoczęciu budowy.
2. Zawiadomieniu o zakończeniu budowy.
3. Zawiadomieniu o zamiarze przystąpienia do użytkowania.

 

Głosuj na siłownię dla Witnicy

Głosuj na siłownię dla Witnicy

Jest szansa na to, że Nestle ufunduje Witnicy siłownię plenerową. Musimy tylko intensywnie głosować!

Szkoła średnia kusi atrakcyjną ofertą!

Szkoła średnia kusi atrakcyjną ofertą!

Zespół Szkół Samorządowych rozpoczął nabór na przyszły rok szkolny. Na absolwentów gimnazjum czekają liceum, technikum i szkoła branżowa. Szkoła realizuje wielki projekt unijny, więc nauka w ,,Koperniku’’ będzie bardzo atrakcyjna!

 

 

Nowe rozkłady jazdy autobusów gminnych

Nowe rozkłady jazdy autobusów gminnych

Gotowe są już nowe rozkłady jazdy autobusów gminnych. Pierwszeństwo w nich mają uczniowie, ale mieszkańcy za 2-3 zł mogą również jeździć po gminie.

We wtorki i czwartki prawnik za darmo

We wtorki i czwartki prawnik za darmo

W Urzędzie Miasta i Gminy ruszył już punkt bezpłatnych porad prawnych! Gmina bezpłatnie udostępniła powiatowi lokal na ten cel.